Propagowanie świadomego odżywiania wśród dzieci

Od dłuższego już czasu obserwuje się niepokojąco szybko wzrastającą liczbę osób z nadwagą i wręcz otyłych. Zjawisku temu próbują zapobiec specjaliści, bo widzą w nim wyraźnie zagrożenie poważnymi chorobami. Zbyt duża masa ciała zdecydowanie utrudnia życie, dzieci w szkołach są wyśmiewane, starsi narażają się na choroby serca, układu krążenia, stawów. Wszystko to zniechęca do funkcjonowania w środowisku i może prowadzić do depresji.

Warto więc zacząć szeroko zakrojoną akcję uświadamiającą, jak zdrowo się odżywiać, by być pełnym energii i radości wewnętrznej, aktywnie spędzać czas i nie izolować się od grupy. Najlepsze efekty osiąga się wśród dzieci, które doskonale przyswajają wiedzę o zdrowym odżywianiu. Tutaj jest szansa na to, że ich świadomość wpłynie również na rodziców, którzy nie będą chcieli odstawać i zmienią nawyki żywieniowe włączając w to całą rodzinę. Najlepiej sprawdzi się to podczas wspólnego przygotowywania posiłków, kiedy to posiadaną wiedzę będą mogli przełożyć na konkretne dania.